Skip to main content

 شماره های تماس :   982133949703+   982133991759+    982133973097+ 

اعلام حریق Ariak (کانونشنال)

← دتکتور ها

 

دتکتور دود 

 

 

دتکتور دود فتوالکتریک مدل APD-24

  MG 7689 MG 7691 MG 7692

 

 

 نام کالا آریاک

 مدل کالا APD-24

 معرفی کالا دتکتورهای دود اعلام حریق یکی از محصولات این شرکت است و دارای ال ای دی نشانگر فعال بودن سیستم می باشد و دارای دو قسمت پایه و هد می باشد پایه سنسور جهت نصب به شکل 2 الی 3 سیم استاندارد می باشد و ضمنا دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی می باشد

 ولتاژ ولتاژ کاری این سنسور 24 ولت دی سی است

 


دتکتور دود فتو رله دار APD-48R

 
 MG 7763 MG 7765 MG 7766

نام کالا آریاک

 مدل کالا APD-48R

 معرفی کالا دتکتورهای دود اعلام حریق یکی از محصولات این شرکت است و دارای ال ای دی نشانگر فعال بودن سیستم می باشد و دارای دو قسمت پایه و هد می باشد پایه سنسور جهت نصب به شکل 2 الی 3 سیم استاندارد می باشد و ضمنا دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی می باشد

 ولتاژ ولتاژ کاری این سنسور 48 ولت دی سی است

 


 

دتکتور دود یونیزه ASD-12R

 MG 7863 MG 7867 MG 7868

 

 

نام کالا آریاک

 مدل کالا ASD-12R

 معرفی کالا دتکتورهای دود اعلام حریق یکی از محصولات این شرکت است و دارای ال ای دی نشانگر فعال بودن سیستم می باشد و دارای دو قسمت پایه و هد می باشد پایه سنسور جهت نصب به شکل 2 الی 3 سیم استاندارد می باشد و ضمنا دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی می باشد

 ولتاژ ولتاژ کاری این سنسور 12 ولت دی سی است

 


 

دتکتور دود یونیزه ASD-24V

 MG 7763 MG 7765 MG 7868

 

 

نام کالا آریاک

 مدل کالا ASD-24V

 معرفی کالا دتکتورهای دود اعلام حریق یکی از محصولات این شرکت است و دارای ال ای دی نشانگر فعال بودن سیستم می باشد و دارای دو قسمت پایه و هد می باشد پایه سنسور جهت نصب به شکل 2 الی 3 سیم استاندارد می باشد و ضمنا دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی می باشد

 ولتاژ ولتاژ کاری این سنسور 24 ولت دی سی است

 


 دتکتور دود فتوالکتریک موضعی 220 ولت

 MG 7816  MG 7819 MG 7820

 

 

نام کالا آریاک

 مدل کالا APZ-220

 معرفی کالا دتکتورهای دود اعلام حریق یکی از محصولات این شرکت است و دارای ال ای دی نشانگر فعال بودن سیستم می باشد و دارای دو قسمت پایه و هد می باشد پایه سنسور جهت نصب به شکل 2 الی 3 سیم استاندارد می باشد و ضمنا دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی می باشد

 ولتاژ ولتاژ کاری این سنسور 220 ولت دی سی است


                


 دتکتور دود یونیزاسیون موضعی 220 ولت

 MG 7816 MG 7819 MG 7820

 

نام کالا آریاک

 مدل کالا ASZ-220

 معرفی کالا دتکتورهای دود اعلام حریق یکی از محصولات این شرکت است و دارای ال ای دی نشانگر فعال بودن سیستم می باشد و دارای دو قسمت پایه و هد می باشد پایه سنسور جهت نصب به شکل 2 الی 3 سیم استاندارد می باشد و ضمنا دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی می باشد

 ولتاژ ولتاژ کاری این سنسور 220 ولت دی سی است

  دتکتور دود فتو رله دار 12 ولت

 MG 7763 MG 7765 MG 7868

 مارک :آریاک

نام کالا آریاک

 مدل کالا APD-12

 معرفی کالا دتکتورهای دود اعلام حریق یکی از محصولات این شرکت است و دارای ال ای دی نشانگر فعال بودن سیستم می باشد و دارای دو قسمت پایه و هد می باشد پایه سنسور جهت نصب به شکل 2 الی 3 سیم استاندارد می باشد و ضمنا دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی می باشد

 ولتاژ ولتاژ کاری این سنسور 12 ولت دی سی است


 ◊ دتکتور گاز 

 دتکتور گاز 24 ولت 

 

نام کالا آریاک

 مدل کالا

 معرفی کالا دتکتورهای گاز اعلام حریق یکی از محصولات این شرکت است و دارای ال ای دی نشانگر فعال بودن سیستم می باشد و دارای دو قسمت پایه و هد می باشد پایه سنسور جهت نصب به شکل 2 الی 3 سیم استاندارد می باشد و ضمنا دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی می باشد

 ولتاژ ولتاژ کاری این سنسور 24 ولت دی سی است


 

 ◊ دتکتور حرارتی

 

دتکتور حرارت موضعی 220 ولت 

 MG 7816 MG 7819 MG 7820

 

نام کالا آریاک

 مدل کالا

 معرفی کالا دتکتورهای حرارت اعلام حریق یکی از محصولات این شرکت است و دارای ال ای دی نشانگر فعال بودن سیستم می باشد و دارای دو قسمت پایه و هد می باشد پایه سنسور جهت نصب به شکل 2 الی 3 سیم استاندارد می باشد و ضمنا دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی می باشد

 ولتاژ ولتاژ کاری این سنسور 220 ولت دی سی است


 

دتکتور حرارت 24 ولت

 MG 7682 MG 7684 MG 7685

نام کالا آریاک

 مدل کالا AFH-24

 معرفی کالا دتکتورهای حرارت اعلام حریق یکی از محصولات این شرکت است و دارای ال ای دی نشانگر فعال بودن سیستم می باشد و دارای دو قسمت پایه و هد می باشد پایه سنسور جهت نصب به شکل 2 الی 3 سیم استاندارد می باشد و ضمنا دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی می باشد

 ولتاژ ولتاژ کاری این سنسو 24 ولت دی سی است


  

←  مراکز اعلام حریق

مرکز اعلام حریق 2 زون تا 6 زون

 MG 8199 MG 8197 MG 8198

 

 نام کالا آریاک

 مدل کالا ACT

 معرفی کالا پنل اعلام حریق یکی از محصولات این شرکت است و دارای دو قسمت پایه و هد می باشد و تعداد زون های آن 2 تا 6 زون میباشد و به صورت زوجی 2 زون 2 زون اضافه میشود و دارای شستی های لمسی روی درب پنل که تعداد زون ها را مشخص میکند است و ضمنا دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی می باشد

زون بندی پنل های اعلام حریق بر حسب محیطی که مورد استفاده قرار میگیرد هر زون آن برای یک قسمت تایین میشود مثلا پنل 2 زون 2 قسمت از یک محیط یا 2 طبقه یک ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد

 ولتاژ ولتاژ کاری این پنل 24 ولت دی سی است و منبع تغذیه آن با 2 عدد باتری 12 ولت 5 یا 7 آمپر می باشد

 


 

مرکز کنترل 8 الی 14 زون ACT
 

  MG 8199 MG 8197 MG 8198

 

 نام کالا آریاک

 مدل کالا ACT

 معرفی کالا پنل اعلام حریق یکی از محصولات این شرکت است و دارای دو قسمت پایه و هد می باشد و تعداد زون های آن 8 تا 14 زون میباشد و به صورت زوجی 2 زون 2 زون اضافه میشود و دارای شستی های لمسی روی درب پنل که تعداد زون ها را مشخص میکند است و ضمنا دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی می باشد

زون بندی پنل های اعلام حریق بر حسب محیطی که مورد استفاده قرار میگیرد هر زون آن برای یک قسمت تایین میشود مثلا پنل 2 زون 2 قسمت از یک محیط یا 2 طبقه یک ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد

 ولتاژ ولتاژ کاری این پنل 24 ولت دی سی است و منبع تغذیه آن با 2 عدد باتری 12 ولت 5 یا 7 آمپر می باشد


   مرکز کنترل 16 الی 28 زون مدل AFC

 نام کالا آریاک

 مدل کالا ACT

 معرفی کالا پنل اعلام حریق یکی از محصولات این شرکت است و دارای دو قسمت پایه و هد می باشد و تعداد زون های آن 16 تا 28 زون میباشد و به صورت زوجی 2 زون 2 زون اضافه میشود و دارای شستی های لمسی روی درب پنل که تعداد زون ها را مشخص میکند است و ضمنا دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی می باشد

زون بندی پنل های اعلام حریق بر حسب محیطی که مورد استفاده قرار میگیرد هر زون آن برای یک قسمت تایین میشود مثلا پنل 2 زون 2 قسمت از یک محیط یا 2 طبقه یک ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد

 ولتاژ ولتاژ کاری این پنل 24 ولت دی سی است و منبع تغذیه آن با 2 عدد باتری 12 ولت 5 یا 7 آمپر می باشد


 

   شستی اعلام حریق 

 

   شستی معمولی

 

نام کالا آریاک

 مدل کالا ACP-NO

 معرفی کالا شستیهای اعلام حریق یکی از محصولات این شرکت است و دارای ال ای دی نشانگر فعال بودن سیستم می باشد و دارای دو قسمت پایه و هد می باشد پایه سنسور جهت نصب به شکل 2 الی 3 سیم استاندارد می باشد و ضمنا دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی می باشد

 ولتاژ ولتاژ کاری این سنسو 24 ولت دی سی است

 


 

  شستی چراغدار پالسی
 
 

نام کالا آریاک

 مدل کالا ACP-P

 معرفی کالا شستیهای اعلام حریق یکی از محصولات این شرکت است و دارای ال ای دی نشانگر فعال بودن سیستم می باشد و دارای دو قسمت پایه و هد می باشد پایه سنسور جهت نصب به شکل 2 الی 3 سیم استاندارد می باشد و ضمنا دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی می باشد

 ولتاژ ولتاژ کاری این سنسو 24 ولت دی سی است

 


 

آژیر اعلام حریق 
 
 
آژیر تک صدا
 
 MG 8032 MG 8032 1 MG 8032 2

 

نام کالا آریاک

 مدل کالا APS-24

 معرفی کالا شستیهای اعلام حریق یکی از محصولات این شرکت است و دارای ال ای دی نشانگر فعال بودن سیستم می باشد و دارای دو قسمت پایه و هد می باشد پایه سنسور جهت نصب به شکل 2 الی 3 سیم استاندارد می باشد و ضمنا دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی می باشد

 ولتاژ ولتاژ کاری این سنسو 24 ولت دی سی است

 


 

   آژیر چند صدا  

 MG 8032 MG 8032 1 MG 8032 2

 

نام کالا آریاک

 مدل کالا AMS-24

 معرفی کالا شستیهای اعلام حریق یکی از محصولات این شرکت است و دارای ال ای دی نشانگر فعال بودن سیستم می باشد و دارای دو قسمت پایه و هد می باشد پایه سنسور جهت نصب به شکل 2 الی 3 سیم استاندارد می باشد و ضمنا دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی می باشد

 ولتاژ ولتاژ کاری این سنسو 24 ولت دی سی است


 

←  آژیر فلاشر 

 

 آژیرفلاشر زنون  1224 

 

 MG 8051 MG 8051 2 MG 8051 1

 

نام کالا آریاک

 مدل کالا AVX-24

 معرفی کالا شستیهای اعلام حریق یکی از محصولات این شرکت است و دارای ال ای دی نشانگر فعال بودن سیستم می باشد و دارای دو قسمت پایه و هد می باشد پایه سنسور جهت نصب به شکل 2 الی 3 سیم استاندارد می باشد و ضمنا دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی می باشد

 ولتاژ ولتاژ کاری این سنسو 24 ولت دی سی است

 


 

    آژیرفلاشر زنون  220 ولت 

 

 MG 8049 MG 8049 2 MG 8049 1

 

نام کالا آریاک

 مدل کالا AVX-220

 معرفی کالا شستیهای اعلام حریق یکی از محصولات این شرکت است و دارای ال ای دی نشانگر فعال بودن سیستم می باشد و دارای دو قسمت پایه و هد می باشد پایه سنسور جهت نصب به شکل 2 الی 3 سیم استاندارد می باشد و ضمنا دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی می باشد

 ولتاژ ولتاژ کاری این سنسو 220 ولت دی سی است